معرفی سنگ های ساختمانی

معرفی سنگ های ساختمان

سنگ چلیپا عرضه کننده مرغوب ترین سنگ های ساختمان

سنگ گرانیت

نام دیگر سنگ گرانیت سنگ خارا می باشد، این سنگ گونه ای سنگ آذرین درونی می باشد

سنگ تراورتن

سنگ تراورتن از جمله سنگ های تزیینی می باشد و نوعی سنگ آهک متخلخل است

سنگ مرمر

سنگ مرمر نوعی سنگ آهکی دگرگون شده دارای کانی های رنگارنگ و یک نمونه سنگ ساختمانی است

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت صادراتی با تنوع رنگ و طرح فراوان یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به عنوان صادرات غیر نفتی به آن توجه شود

مطالب مرتبط

© 2021 SangChalipa. Designed By MehdiEdalat